Technologie » Telekomunikacja

Wideokomunikacja w chmurze od firmy Polycom

Wideokomunikacja w chmurze od firmy Polycom
Zobacz więcej zdjęć »
Polycom ogłosił „Cloud Strategy”, która zakłada udostępnienie usługodawcom szybszej i efektywniejszej usługi wideo w modelu Video-as-a-Service. Polycom® RealPresence™ Cloud, zasilana przez Platformę RealPresenceTM, dostarcza w pełni zarządzaną hurtową usługę wideokomunikacji.

Polycom, Inc. (Nasdaq: PLCM) wiodący dostawca rozwiązań z dziedziny Unified Communications, ogłosił dzisiaj szczegółową strategię, która umożliwia usługodawcom dostarczanie klientom rozwiązań w modelu Video-as-a-Service (VaaS).

Firma Polycom zaprezentowała dzisiaj Polycom® RealPresence™ Cloud – gotową ofertę umożliwiającą dostawcom usług szybkie wprowadzenie VaaS na rynek. Rozwiązania RealPresence Cloud zostało zaprojektowane z myślą o dostawcach usług. Odpowiednia infrastruktura, punkty końcowe oraz zróżnicowane usługi to elementy potrzebne do skonstruowania oferty opartej na opłacie abonamentowej dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Nowa oferta ma na celu zwiększenie popularności wykorzystania rozwiązań wideokomunikacyjnych Polycom wśród małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw, które szukają zarówno rozwiązania mieszanego stworzonego z połączenia rozwiązań wideokomunikacji dostępnych „stacjonarnie” w firmie i wideo na życzenie, lub samego rozwiązania VaaS.   

Rozwiązania Polycom RealPresence Cloud skracają dostawcom usług czas potrzebny na wprowadzenie produktu na rynek oraz czas, kiedy VaaS zacznie przynosić zyski. Rozwiązanie to jest oparte na Platformie Polycom RealPresence, kompleksowym i interoperacyjnym rozwiązaniu dla uniwersalnej wideokomunikacji, które zapewnia najwyższej klasy skalowalność, niezawodność, dostępność i bezpieczeństwo wymagane przez dostawców usług, aby oferować VaaS branży MSP oraz dużym przedsiębiorstwom. Rozwiązania RealPresence Cloud obejmują zarządzaną wielopunktową usługę wideo. Obsługuje ona wiele opcji łączności pomiędzy – zgodnymi z obowiązującymi standardami – salami konferencyjnymi, telefonami komórkowymi, komputerami stacjonarnymi oraz opartymi na sieci – punktami końcowym zarówno Microsoft® LyncTM 2010™, IBM Sametime®, jak i tymi wspierającymi nietypowe protokoły TIP (Transaction Internet Protocol). Dostawcy usług mogą wykorzystać rozwiązania Polycom RealPresence Cloud, aby zaoferować swoim klientom rozwiązanie VaaS B2B bez konieczności integracji i ingerencji w podstawową infrastrukturę w siedzibie firmy. Rozwiązanie to wykorzystuje sieć o nazwie Polycom RealPresence Network (dawniej sieć Halo/HVEN nabyta od HP w 2011 roku), co umożliwia dostawcom usług przyspieszenie dostarczania wideo z „chmury”.  

Paltforma Polycom RealPresence wspiera wideo w chmurze w China Unicom i Airtel
Polycom będzie nadal ściśle współpracować z dostawcami usług w celu rozwijania oferty VaaS pod kątem różnych modeli biznesowych i świadczenia usług, od tych stacjonarnych, po te zdalnie zarządzane.

Kilku operatorów na całym świecie korzysta obecnie z Platformy RealPresence jako bazy do wprowadzania rozwiązań VaaS. Jest wśród nich m.in. China Unicom, która stworzyła jedną z największych „chmur” wideo na świecie zasilaną przez Platformę RealPresence, która umożliwia dostarczanie usługi VaaS do ponad 10000 przedsiębiorstw i organizacji rządowych w Chinach. RealPresence Platform zapewnia skalowalność, niezawodność i kompatybilność, która umożliwia „chmurze” wideo China Unicom połączenie około 100000 punktów końcowych (liczba nadal rośnie) od 10 różnych dostawców. Innym przykładem jest Airtel – wiodący dostawca usług w Indiach, który również korzysta z Platformy RealPresence, aby dostarczać rozwiązania VaaS małym i średnim firmom oraz dużym przedsiębiorstwom na terenie Indii. Rozwiązania te zapewniają zróżnicowaną ofertę obydwu firmom i ułatwiają dalsze wdrażanie wideokomunikacji w Chinach i Indiach.

Wainhouse Research przewiduje, że pięcioletnia stopa wzrostu przychodów na rynku hostowania i zarządzania UC wyniesie 30,7 proc. przy przychodach w wysokości ok. 5 miliardów w 20125 roku , rozszerzając tym samym rynek na którym działa Polycom.

Strategia „chmury” Polycom opiera się na głównej idei firmy – uczynienie wideokomunikacji wszechobecną – i jest głównym dowodem na wdrażanie niedawno ogłoszonej przez Polycom strategii oprogramowania.

„Polycom RealPresence Cloud jest kluczowym elementem naszej wizji uczynienia wideokomunikacji wszechobecną. Dostawcy usług są najważniejszymi partnerami, niezbędnymi do spopularyzowania wideokomunikacji za pośrednictwem modelu VaaS, który obniża koszty związane z tą inwestycją wśród małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw, i pozwala czerpać korzyści z wideokonferencji” –powiedział Gary Rider, Prezes Polycom EMEA. – „Chcemy jak najbardziej ułatwić dostawcom usług poszerzenie istniejącej oferty o wideokomunikację. W tym celu likwidujemy wszelkie bariery, aby proponować naszą hurtową ofertę chmurową oraz inne opcje przekazu, które spełniają wymagania dostawców usług związanych z inwestowaniem, zarządzaniem i eksploatacją. Ma to umożliwić naszym partnerom szybsze dotarcie na rynek i generowanie przychodów. Nasz cel rynkowy jest prosty: będziemy tymi, którzy tworzą możliwość usługi „chmury” oraz współpracują z dostawcami usług i rozwiązań. W przeciwieństwie do naszej konkurencji, nie będziemy rywalizować z dostawcami i nie będziemy użytkownikom końcowym (detalicznym) bezpośrednio oferować naszych usług.”

„Wraz z wzrostem zapotrzebowania na wideokomunikację, rozwiązania dostarczane w modelu chmurowym będą głównym elementem tego wzrostu. Wiele małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw uzna rozwiązanie Video-as-a-Service za atrakcyjne w związku z jego elastycznością, skalowalnością oraz oszczędnościami, które przynosi” – powiedział Rich Costello, IDC Senior Research  Analyst. – „Strategia chmurowa Polycom jest bardzo przekonująca, ponieważ oferuje rynkowi szybką drogę do korzystania z wideokomunikacji, a usługodawcom daje solidną infrastrukturę, skalowalność oraz interoperacyjność potrzebną do szerokiego wdrażania wideokomunikacji w chmurze i oferowania VaaS konsumentom.”

„Infrastruktura Video-as-a-Service znacząco obniża koszty wspierania wielostronnych konferencji. Daje to warunki do powszechnego wprowadzenia w firmach takich rozwiązań, jak komunikacja zintegrowana” – tłumaczy Scott Morrison, Managing Vice-President, Gartner, Inc.

Wizja Polycom: Uczynienie wideokomunikacji wszechobecną poprzez wiele dróg dotarcia do nowych i wciąż poszerzających się rynków

Polycom wierzy, że najbardziej efektywną i wydajną metodą współpracy jest komunikacja face-to-face. Wideokomunikacja łączy ludzi, co zwiększa wydajność, a ponadto stanowi dobre rozwiązanie dla podtrzymanie ciągłości biznesowej. Istnieje bowiem wiele przeszkód, które uniemożliwiają ludziom spotykanie się osobiście: warunki pogodowe, klęski żywiołowe, epidemie oraz szereg nieoczekiwanych sytuacji i zdarzeń. Celem firmy Polycom jest umożliwienie wszystkim korzystania z wideokomunikacji, jako preferowanej metody kontaktu – łatwo, niezawodnie i bezpiecznie – bez względu na to, gdzie się znajdują i niezależnie od sieci, operatora, protokołu, aplikacji oraz urządzenia.

Firma umożliwia osiągnięcie tego poprzez wiele dróg dotarcia na rynek:
•    Dostarczenie rozwiązań Video-as-a-Service w modelu cloud od usługodawców – z rosnącymi wydatkami przedsiębiorstw na infrastrukturę i usługi w chmurze oraz dojrzewającą technologią i standardami, wideo w chmurze eksploduje w 2012 roku. Polycom RealPresence Cloud pozwoli dostawcom usług na szybkie wprowadzenie VaaS na rynek, pomoże przyciągnąć firmy działające w nowych modelach biznesowych oraz wpłynie na znaczący wzrost użycia wśród małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw.

•    Oprogramowanie na urządzenia przenośne - obecnie ponad 1/7 populacji to telepracownicy , którzy stale bądź przez jakiś czas pracują zdalnie. Rozwiązaniem mobilnym firmy Polycom jest Polycom® RealPresence™ Mobile, darmowe do ściągnięcia oprogramowanie, które rozszerza możliwość wideokomunikacji Platformy Polycom RealPresence poza sale konferencyjne i biura oraz firewalle, na tablety, pozwalając na korzystanie z usługi wideo w dowolnym miejscu.

•    Oprogramowanie „stacjonarne” dla przedsiębiorstw – Platforma Polycom RealPresence integruje się z setkami rozwiązań, komunikacją zunifikowaną (Unified Communication, UC) i aplikacjami społecznościowymi, jak również z siecią wewnętrzną oraz infrastrukturą bezpieczeństwa, aby sprostać potrzebom wideokomunikacji dzisiejszych przedsiębiorstw oraz dostawców usług, oraz by elastycznie wspierać rozprzestrzenianie się usług na aplikacje mobilne i społecznościowe, oraz konsumenckie rozwiązania „chmurowe”.

•    Dostawa internetowa dla aplikacji społecznościowych – aplikacje społecznościowe, wchodzące szybkim tempem do świata biznesu, są kolejnym nowym, szybko rosnącym rynkiem dla wideo komunikacji. Przewiduje się, że do roku 2015 liczba osób uczestniczących w wideoczatach w sieci wzrośnie 14-krotnie, do ponad 140 milionów, przy spodziewanej liczbie „telefonów” 11 miliardów jeszcze w tym roku. Polycom® RealPresence™ Social idzie z rozwiązaniami wideokomunikacji o krok dalej niż systemy oparte na lokalizacji i specjalistycznych punktach końcowych, nawet ponad urządzenia mobilne, aby umożliwić dostęp do wideokomunikacji przez sieć, niezależnie od urządzenia.

•    Przekaz wbudowany we wiodące na rynku urządzenia przenośne (laptopy, komputery stacjonarne, tablety) – oprogramowanie wideokomunikacji Polycom zostanie zainstalowane w wiodących na rynku urządzeniach, pozwalając użytkownikom na szybkie uruchomienie rozwiązań wideokomunikacji Polycom RealPresence w ich ulubionych sprzętach.

Otwarte Standardy i Kompatybilność: Polycom RealPresence Video i OVCC (Open Visual Communications Consortium - Konsorcjum dla Otwartej Komunikacji Wideo)

Możliwość osiągnięcia wszechobecności wideo wymaga również otwartych standardów i kompatybilności, które nie leży w mocy żadnego klienta, producenta sprzętu, dostawcy usług czy organizacji normalizacyjnych. Aby rozwiązać ten problem, potrzeba wspólnego wysiłku. Podejściem firmy Polycom jest korzystanie z otwartych standardów przy tworzeniu środowiska komunikacji, m.in. przy rozwiązaniach, dostawcach, sieciach i protokołach połączeń. Podejście to składa się z trzech elementów: platformy, punktów końcowych oraz ekosystemu.

Platforma Polycom RealPresence™ zapewnia opartą na otwartych standardach podstawę do zintegrowania różnorodnych aplikacji komunikacji zunifikowanej  i infrastruktury w większości środowisk biznesowych – od końcowych punktów wideo, poprzez urządzenia mobilne, do komunikacji zintegrowanej, m.in. dla rozwiązań Microsoft, IBM, BroadSoft, Juniper i Siemens. Platforma RealPresence współdziała także z systemami chroniącymi prawa autorskie, takimi jak produkty Cisco Telepresence, które używają protokołów TIP. Platforma Polycom RealPresence, która zasila rozwiązania Polycom RealPresence Cloud, to wysoka niezawodność i skalowalność, która obsługuje równolegle do 75000 zarejestrowanych urządzeń oraz do 25000 sesji.

Polycom, oprócz infrastruktury Platformy Polycom RealPresence, wspiera również prace nad rozwiązaniami handlowymi i technicznymi, niezbędnymi do zapewnienia kompatybilności w ekosystemie globalnych partnerów. W czerwcu 2011 roku Polycom współpracował wraz z wiodącymi globalnymi dostawcami rozwiązań i usług telekomunikacyjnymi z całego świata nad popularyzacją komunikacji wizualnej poprzez tworzenie kompatybilnych ze sobą rozwiązań teleobecności i usług wideokonferencji. The Open Visual Communications Consortium™ (OVCC, Konsorcjum dla Otwartej Komunikacji Wideo), organizacja której Polycom był jednym z członków-założycieli, powstała we wrześniu 2011 roku. Obecnie OVCC składa się z 16 członków, których celem jest rozwój komunikacji audiowizualnej. Poprzez określenie standardów, najlepszych praktyk i umów komunikacyjnych, członkowie OVCC™ chcą wyeliminować problemy w obszarze łączności i usług, które uniemożliwiają komunikację wideo w biznesie. Przewiduje się, że już w połowie 2012r. usługodawcy będą mogli oferować kompatybilne usługi komunikacji wideo dla sektora biznesowego.

„Wierzymy, że VaaS w chmurze będzie przełomem na rynku. Taki model dostarczania wideo będzie dostępny dla każdego, kto chce się kontaktować i współpracować twarzą-w-twarz tak samo prosto, jak dzisiaj komunikacja tekstowa czy Tweet-owanie” – podsumowuje Andrew McFadzen, prezes OVCC. –„By tak się stało konieczna jest współpraca dostarczycieli rozwiązań UC i firm telekomunikacyjnych, by podejmować wyzwania interoperacyjności i dostarczania wideo przez różnych dostawców i sieci wideo. Polycom, we współpracy z wieloma wiodącymi firmami telekomunikacyjnycmi, pracuje nad tym i rezultatem tego będzie zaproponowanie >>otwartej chmury wideo<< w 2012 roku.”

Dostępność
Polycom RealPresence Cloud jest dostępne z ograniczeniami u partnerów.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

ITBC_Com

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Dziś:
BEZPŁATNE ZAJĘCIA PRÓBNE W ATMOSFERZE MULTISPORT W WARSZAWIE
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »